Dakdekkers Nederland

Dakdekker zijn is niet voor iedereen weggelegd. Het is fysiek werk en je werkt veelal op hoogte. Voor dakdekkers zelf is dit werk vaak hun lust en leven. Werken op hoogte, flink aanpoten maar zichtbare mooie resultaten. Het werk van een dakdekker is niet gevaarloos. Omdat je op hoogte werkt dien je vooraf heldere veiligheidsmaatregelen te nemen om zo ongelukken te voorkomen. Welke veiligheidsmaatregelen belangrijk zijn voor dakdekkers lees je hier. 

De gevaren voor dakdekkers 

Voordat we de veiligheidsmaatregelen benoemen, is het van belang om eerst de gevaren helder te hebben. Omdat je als dakdekker veelal op hoogte werkt, liggen de gevaren op de loer. Zo kan je in een fractie van een seconde je evenwicht verliezen en naar beneden vallen. Wanneer je van een dak van een paar meter hoog valt, kan dit ernstige kwetsuren opleveren. Behalve de hoogte spelen ook andere gevaren een rol. Zo werk je vaak met materiaal dat bij onjuist gebruik kwetsuren kunnen veroorzaken. Behalve gevaren voor jezelf, zijn er ook de nodige gevaren voor je omgeving. Zo kan er zwaar materiaal naar beneden vallen en hierbij iemand verwonden. 

De belangrijkste veiligheidsmaatregelen voor dakdekkers 

Veiligheidsmaatregelen tref je dus niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook voor diegene waarmee je samenwerkt. Zo is het van belang dat je ten alle tijden je PBN’s draagt. PBN staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen en zijn de noodzakelijk middelen die je bij moet dragen om jezelf te beschermen. Dit zijn onder andere veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsbril en kniebeschermers. In het geval van dakdekkers is het belangrijk dat ze gezekerd zijn aan het dak zodat ze er niet kunnen uitvallen. Een tuigje met zekering is dus een onderdeel van de PBN voor een dakdekker.  

Veiligheidsmaatregelen voor de direct omgeving 

Zoals eerder gemeld, zijn de veiligheidsmaatregelen niet alleen bedoelt voor de dakdekker zelf, maar ook voor zijn direct omgeving. Zo dienen er standaard regels te zijn waar zich wel of niet mensen rondom een pand mogen bevinden en dienen ook zij zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften zoals het dragen van PBN’s. Zo voorkom je ongelukken door losliggend gereedschap of materialen op het dak. Ook de directe omgeving moet afgeschermd worden van het dak. Vooral wanneer dit meerdere dagen duurt en alles nog niet voldoende gezekerd is, is het belangrijk dat de omgeving niet in de buurt kan komen. Dit is op te lossen doormiddel van bouwhekken. Bouwhekken beschermen niet alleen de gevaren van het dak, maar voorkomen ook de risico’s van onbevoegden op het bouwterrein. Wanneer er een kraan te pas komt om een deel van het dak te plaatsen, is het belangrijk dat de straat afgesloten is. Groot materieel als een kraan kan forse schade veroorzaken. Met een wegafzetting zorg je ervoor dat er geen ongewenste mensen in de buurt van de kraan komen. 

Tot slot 

Veiligheid in de bouw is voor dakdekkers erg belangrijk. Niet alleen voor de dakdekker zelf, maar ook voor zijn directe omgeving. Neem daarom de veiligheidsmaatregelen serieus en volg ze op zoals het hoort.